Home

Pomník obětem 1. světové války

Karlovy Vary - pomník obětem 1

Pojmenování. Spojení světová válka pro označení právě probíhajícího konfliktu poprvé použil německý biolog a filosof, Ernst Haeckel v září roku 1914.Do vypuknutí druhé světové války byly válečné události z let 1914 až 1918 obecně známy jako Velká válka či Světová válka.Někdy byl konflikt současníky kvůli své ničivosti označován také jako válka. 2. Památník obětem z řad členů Sokola Bartovice, kteří zahynuli v letech 1939-1945 v Ostravě- Bartovicích na ul. Těšínská. 3. Památník vojínům 1. světové války na ul. Těšínská v Bartovicích. Pomník byl postaven místní skupinou válečných poškozenců z příspěvků Sokola v roce 1922. 4 Map Pomník obětem 1. světové války (Monument, statue, memorial) - detailed map of the area (basic, tourist, satellite, panorama, etc.), route planning, GPS and. pomník obětem 1. světové války se sochou T. G. Masaryka Na dvoustupňové základně protáhlého obdélného tvaru je umístěna trojice kamenných hranolů nesoucích plastiky, po stranách dva nižší a uprostřed vysoký hranolový pilíř členěný římsami Pomník obětem 1. světové války v Hlízově 23.2.2016 - článek aktualizován, byla doplněna píseň a text. Jitka Šimková přihlásila pomník obětem 1. světové války v Hlízově do projektu (Ne)zapomenuté pomníky - stoletá paměť národa a země, který vyhlásily Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského.

 1. Pomník obětem 1. a 2. světové války The most frequently used website www.mapy.cz enables a detailed search through the maps of the Czech republic and Europe. It offers detailed maps of all Czech cities and towns, route planner, location search and company search
 2. svĚtovÉ vÁlky - klatovy Status: Výsledky Předmětem výtvarně-architektonické soutěžebylo nalezení podoby prostorového uměleckého díla, Pomníku obětem 1. světové války, umístěného ve veřejném prostoru města Klatov, jenž umožní vytvoření pietního místa, meditační klidové zóny
 3. Pomník obětem 1. a 2. světové války (Karlovy Vary) - zahalená ženské postava; Pomník obětem 1. a 2. světové války (Panenský Týnec) Pomník obětem 1. a 2.světové války (Úherce) Tato stránka je rozcestník, tj. místo s odkazy na různé články, které by jinak měly stejný název
 4. Pomník obětem první světové války v Rudolticích je zaniklý pomník, jenž byl postaven rudoltickými občany německé národnosti roku 1937.Nacházel se v oploceném areálu kamenného kříže pod kostelem.Deska, hlavní část pomníku, zmizela za nejasných okolností v říjnu 1945, pravděpodobně přičiněním českých pseudorevolucionářů v průběhu národnostních třenic.
 5. Téměř v každé obci, i v té nejmenší, jsou válečné hroby. Nejsou to hroby v pravém slova smyslu, připomínají padlé vojáky z 1. světové války. V obci Vilémov odhalili pomník svým 19 padlým v 1. světové válce poměrně brzy po skončení bojů, 11. července 1920

Abertamy - pomník obětem 1

Pomník obětem II. světové války byl nahrazen novým pomníkem vybudovaným na parcele po demolici zemědělské usedlosti čp. 34 v Kubá­tově ulici mezi čp. 125 a čp. 132, dle rady MNV na důstoj­nějším místě. Nový pomník byl odhalen v květnu 1975 k 30. výročí osvobození vlasti sovětskou armádou Pravděpodobné zničení tohoto pomníku má zase spojitost s lety nacistické okupace, které pro změnu připomíná pomník druhý. Na černé skleněné desce je vyobrazen památník obětem 1. světové války v původní podobě s nápisem BEZ DOMOVA. NEZAPOMEŇ 1940 - 1945

Video: Pomník obětem 1. světové války - Kulturní a informační ..

Pomník Obětem 1. světové války Spolek pro vojenská ..

Jména osob padlých za I. světové války uvedených na pomníku vystavěném Baťovci v obci Bělov naproti budovy č.p. 77: Neradil Vincenc - narozen 11.dubna 1880 v Bělově, ženatý, rolník sloužil jako aktivní vojín u polních myslivců ve Velkých Mostech v Haliči. Za války bojoval na ruské frontě, kde padl 10.října 1914 Pomník obětem 1. světové války nechal zřídit v roce 1928 německý tělocvičný spolek Deutsche Turnverein Eiche u dřevěného oplocení na okraji patrně severozápadní části hřbitova, ležícího při pravé straně silnice na Karlovy Vary jihozápadně od obce Sedlec (Zettlitz). Slavnostní odhalení a vysvěcení pomníku.

Zřejmě nejstarší pomník první světové války v Evropě stojí v malé obci u Brna. A to na ostrůvku uprostřed řeky v Bílovicích nad Svitavou. Připomíná oběti velké války, která oficiálně začala přesně před 106 lety Pomník se nachází ve dvoře za průjezdem bývalé Novoměstské koleje na východně straně Karlova náměstí. Rozměrný pomník uprostřed s vysokým pylonem nese nápis V upomínku na světovou válku 1914-1918 doplněný vavřínovým věncem. Byl postaven k poctě samaritánů, vojáků, kteří sloužili na bojištích první světové války jako zdravotníci Navštíveno: 14.6. 2017. Historie: Pomník obětem 1. světové války v Bochově byl postaven v roce 1924 bochovským stavitelem Ing.Aloisem Pörnerem podle návrhu Oswalda Hofmanna ze Schmiedebergu. Byl vybudován na památku 106 padlých a ztracených občanů tohoto města, současně je byl největším pomníkem této události v Sudetách

Pomník obětem 1. světové války v Pticích. Dom Pomník obětem 1. svět. války v Pticích. Autor fotky: Miroslav Blažek. Památka na různých mapách: OpenStreetMap. Mapy.cz - turistická | leteck. Úvod > Instalace desky pomníku obětem 1. světové války. Instalace desky pomníku obětem 1. světové války. 28.06.2019 15:28. Můj osobní názor je, že deska se měla vrátit tam, kam patří a to na pomník, který je u hlavní silnice. Ač vím, že hřibitov je místem dostatečně pietním.... Pomník obětem 1. světové války - 1914 - 1919. Nedávno mi americká kamarádka položila zákeřný dotaz: proč je na některých pomnících obětem 1. světové války letopočet 1919, když válka skončila 1918? Nedokázala jsem jí to vysvětlit - jediné, co mě napadlo, že někteří vojáci se možná vrátili z fronty zranění. Na Den válečných veteránů se uskuteční v Lubech znovuodhalení pomníku obětem 1. světové války, španělské chřipky i pohřešovaných. Vzpomínková akce začne v sobotu 11. listopadu turistickým výšlapem k památníku, kde se bude konat krátká ceremonie. Túra odstartuje v 9.30 hodin od hasičské zbrojnice a v 10:30 hodin proběhne u pomníku krátká vzpomínková akce

Pomník obětem 1. a 2. světové války (Karlovy Vary) - Wikipedi

Libocký pomník obětem 1. světové války je v kontextu podobných památníků unikátní svým provedením. Ztvárňuje rodinu truchlící nad skonem vojáka. | David Zima Nápaditý pomník stojí před dominantou Liboce - kostelem sv.. Vánoce nebyly vždy jen svátky klidu a míru. V první světové válce se nehledělo, co za den zrovna je, a tak mnoho lidí trpělo i během svátků, zatímco jejich blízcí trpěli v odloučení. Právě na bolestnou ztrátu rodinných bližních odkazuje pomník padlým vojákům v Liboci Pomník obětem 1. světové války, Klatovy. Pomník je umístěn v sadech Pod Valy (sady pod Černou věží) a je věnován všem 314 obětem světové války, kteří bojovali jak na straně Rakouska-Uherska, tak i legionářů. Připomíná významné události spojené se vznikem Československé republiky, vzdává hold hrdinům a. Obnova pomníku obětem 1. světové války byla v r. 2009 prvním úspěšným projektem o.s. Přátelé Bolkova. Pomník se nachází v nejspodnější části k.ú. Bolkov u cesty vedle bývalého lomu. K poctě 11 padlých jej vystavěl r. 1934 místní Divadelní spolek

Pomníky Obětem 1. a 2. světové války Spolek pro vojenská ..

 1. Historie: Tento pomník byl vytvořen pro mne neznámým autorem jako vzpomínka na oběti 1. světové války někdy v průběhu 20. či 30. let 20. století. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal pomník být udržován a pozvolna chátral
 2. Pomník z 1. světové války - pamětní zápis (list) Pořízen u příležitosti odhalení válečného pomníku zřízeného obcí Milíčovice za věrnost padlých hrdinů v první světové válce v letech 1914-18. Milíčovice dne 10. května 192
 3. Monumentální pomník obětem 1. světové války byl postaven v roce 1924 bochovským stavitelem Ing. Aloisem Pörnerem podle návrhu Oswalda Hofmanna ze Schmiedebergu na osamělém návrší zvaném Velký Bühl. Jednalo se o největší památník 1.
 4. oběti 1. a 2. světové války náměstí 3. května 0/02 válka a odboj 1914-1919; oběti války; válka a odboj 1938-1945; oběti okupace a osvobozovacích bojů; občané Brna-Jehni
 5. Pomník obětem 1. světové války; Historické foto pomníku Obětem 1. světové války v Brodcíc
 6. Pomník obětem 1. a 2.světové války. Stejně jako většina obcí v České Republice i Úherce měly své válečné oběti. Ať už v první nebo druhé světové válce. V roce 1928 byl obětem postaven tento pomník umístěný za kaplí
 7. Dolní Němčice - Pomník obětem 1. světové války. Na oslavu 10 výročí svobody byl 14. 10. 1928 z iniciativy obnoveného odboru Národní Jednoty, postaven pomník padlým vojínům zdejší obce. Pomník stával přes silnici proti škole, ale na začátku sedmdesátých let musel ustoupit stavbě autobusové zastávky a čekárny.

Pomník obětem světové války byl postaven v roce 1936. Později zde byla přidána pamětní deska se jmény občanů Lukavce padlých při 2. světové válce. Pomník 1. a 2. světové války se nachází se v zatáčce naproti pivovaru pod kostelem Pomník obětem 1. světové války v Točné Domů → Hlavní město Praha → okres Hlavní město Praha → Praha → Točná ↴ Obec V letech 1921-1927 byl na Zbraslavi, v centrální části Zbraslavského náměstí postaven pomník od akademického sochaře J. F. Žáka, věnovaný obětem první světové války. Podnět k výstavbě dal svaz čsl. legionářů a 7. srpna 1921 bylo rozhodnuto, aby byl postaven pomník k uctění památky padlých vojínů a legionářů v první světové válce a současně jako.

Pomník Obětem 1

Pomník obětem 1. sv. války ve Starém Městě Pro zřízení památníku vojákům padlým v první světové válce, byl ve Starém Městě založen 30. srpna 1919 pomníkový spolek (tehdy po Velké válce byl prakticky v každé obci - zajišťoval sbírku, výběr materiálu, místa, zhotovení pomníku atd.).. Klatovy se dočkaly památníku obětem 1. světové války. Hlavní myšlenkou obnoveného památníku padlým Klatovanům byla snaha symbolicky poukázat na souvislost mezi oběťmi války a vznikem samostatného státu, a to v roce 100. výročí konce války a vzniku samostatné republiky Pomník obětem 1. a 2. světové války, Chotěboř zpět do výpisu Pomník byl postaven v roce 1924 podle návrhu profesora chotěbořského gymnázia Václava Fialy na památku občanů města padlých v 1. světové válce Kamenosochařskou práci provedl sochař František Bílek z Újezdu u Litomyšle Pomník obětem 1. světové války Okres: Kutná Hora Umístění: obec Chroustkov, na návsi, přibližně v centru obce Nápis: K upomínce našim padlým hrdinům 1914-191 Pocta obětem 1. světové války. Obnovené památky regionu. První světová válka se rozrostla v krvavý konflikt, jehož následky pocítili obyvatelé v celé monarchii. Ohromný počet mužů v aktivním věku se nevrátil z bojišť domů. Dne 1. listopadu upevnil Rostislav Dvořák ml. na pomník novou desku, když před tím za.

První světová válka - Wikipedi

 1. Pomník obětem 1. světové války - 1914 - 1919. - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Pomník obětem 1. světové války - 1914 - 1919.. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac
 2. V malém parčíku nedaleko další ze stratovských památek Kaple Nejsvětější Trojice Boží je umístěn pomník padlým občanům v období 1. světové války. Pískovcový lev na kamenném podstavci, kde v čele je umístěn letopočet 1914 - 1918 s nápisem JEJICH JMÉNA ŽIJÍ NA VĚKY , zde stojí již od roku 1920
 3. « Pomník obětem 1. světové války v Újezdu. Kříž s pamětní deskou obětí 1. sv. války a se zvoničkou ve Vyšehněvicích.
 4. Lukášovský pomník patří k nejčastěji stěhovaným pomníkům 1. světové války v našem regionu. Stěhoval se třikrát. Původně byl umístěn na kraji dnešní ulice Československé armády, odkud byl v blíže neurčené době přemístěn do parku vzniklého napojením ulice Lukášovské na ulici Československé armády

Kdyby peníze město získalo, použilo by ho na opravu památníku obětem 1. světové války v lesoparku v Kokoníně. V tom případě by oprava začala příští rok. Celkový rozpočet na rekonstrukci je 1,3 milionu korun, případná dotace by mohla být až 938 tisíc

Pět metrů vysoký obelisk v sadech Pod Valy vzdává hold 314 obětem první světové války z Klatov

Jenišovice, Pomník Obětem 1. světové války neprošlá poštou, odřené růžky a místy hrany, dobrý stav, nepopsaná, zahnědlá, hnědé skvrny, místy lehce zašedlá Válečné hroby - Pomník obětem 1. světové války v Hradečné V roce 2014 se hasiči dohodli, že si pomník zaslouží opravu. Přímo uprostřed Hradečné, místní části obce Bílá Lhota, se na kamenné mohyle tyčí socha ženy, symbol svobody Pomník obětem 1. světové války | Foto: Archív města Chrudim Pomník obětí I. světové války ve Vlčnově, situovaný uprostřed obce poblíž menší vodní nádrže, nese jména padlých s uvedením věku, kdy je předčasná smrt zastihla, a také vzkaz Rovy vaše nechť nedají zapomenout minulosti a vždy připomenou národu. Byl požádán architekt Běták ze Slavičína, aby připravil architektonický návrh. Původně se zamýšlelo vybudovat pomník obětem 2. světové války, poté někdo z rady obce navrhl zbourat velký krásný pískovcový pomník obětem 1. světové války a nahradit ho novým společným, což byla z dnešního pohledu velká škoda

Památníky 1. a 2. světové války — Češtin

 1. Pomník obětem padlým v 1. světové válce v Dívčím Hradě byl v uplynulých měsících odborně zrestaurován. Kulturní památka tak dostala nový kabát. A to díky finančnímu přispění Moravskoslezského kraje, Českoněmeckému fondu budoucnosti, potomků německých rodáků a Obce Dívčí Hrad
 2. Uctění památky obětem 1. a 2. světové války, Licomělice 199
 3. Pomník obětem 1. sv. války Pod kostelem, za ozdobnými keři, přístupný ze dvou stran, stál památník obětí první světové války; skvostný monument na obec se zhruba 1100 obyvateli (včetně vesnických obcí) a jededn z nevýznamějších památníků války v celém Broumovském okrese

Pomník obětem 1. světové války (Monument, statue, memorial ..

pomník obětem 1. světové války se sochou T. G. Masaryka ..

Pomník z 1. světové války v Hraničné Pomník nechal v roce 1930 postavit Josef Stumpe na čest a památku našim padlým synům v první světové válce. Po odsunu německého obyvatelstva zůstal pomník neudržován a z ideologických důvodů později dokonce i poničen Zdevastovaný pomník. Jako kus kamene určený vandalům a sprejerům dnes vypadá letitý pomník v parku v Jablonci - Kokoníně. Obnově památníku obětem pracovního tábora v Rýnovicích a opravě památníku obětem první světové války v Tyršových sadech, uvedl pro Deník starosta Jablonce Petr Tulpa Pomník obětem 2. světové války . Kontext Umístění: Organizační složky > Mapy > Umělecká díla ve veřejném prostoru > Pomník obětem 2. světové války. Vyhledat osoby v aktuálním kontextu (Pomník obětem 2. světové války) Přeskočit nabídku. Hlavní nabídka: Město a úřa V části obce Litvínov- Šumná, v ulici Sokolská čp.16, na soukromém pozemku rodinného domku rodiny Bílkovi, se nachází torzo pomníku.Podle svědectví vlastníka domu, se jedná o pomníček obětem I.světové války občanů v Šumné.Na pomníku jsou stopy po pamětní desce. Pokud by někdo věděl víc, nebo měl fotografii , jak pomníček vypadal před devastací, ať se..

Pomník obětem 1. světové války v Hlízově - Hlízo

pomník: Obětem 1. světové války. Na věčnou paměť padlým vojínům z Ruzyně 1914-1920. Postaveno spolkem řemeslnické jednoty a svornosti za přispění občanstva Šmejkal Břevnov Pomník obětem 1. světové války. Bolevecká náves 0/01. katastr. Bolevec. popis. pomník s dekorem vavřínového věnce se stuhami. text. OBĚTEM VÁLKY / / 1914 1918 ANDRLE JOSEF / / BARTOVSKÁ VÁCLAV / / BÍBA MATĚJ / / BOSÁK JAN / / BŘEZINA FRANTIŠEK / / BŘEZINA VOJTĚCH / / BUREŠ FRANTIŠEK / V obci Víska na Frýdlantsku byl v sobotu 3. září odhalen obnovený pomník obětem 1. světové války. Pomník obětem z Vísky byl postaven naproti elektrárně. Kým a kdy se přesně neví, možné je, že stavba byla pořízena v souvislostí s uvedením do činnosti vodní elektrárny v roce 1922 RÝMAŘOV | Pomník obětem 1. světové války je poměrně členitý, nákladný a z výtvarného hlediska zdařilý pomník ze žuly. Je tvořen středovou, do půlkruhu zhotovenou sekcí, postavenou na soklu, na které jsou v přední části na leštěném podkladu uvedena po stranách jména 128 obětí a ve střední části bloku vpředu i vzadu nápisy s letopočty

Pomník obětem 1. a 2. světové války (Monument, memorial ..

Pomník obětem 1. světové války u Bochova, Okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj, Česká republik Pomník: Obětem 1. světové války, Praha: všechny nezbytné informace na mapě měst Na pomník v Bečově se vrátila jména padlých z 1. světové války. 12. června 2016 15:30. Ačkoli nápad obnovit pomník ve městě vypadá na první pohled jako jednoduchá věc, občas to může být pořádný oříšek. jenomže po druhé světové válce byl přeměněný na pomník obětem fašismu Pomník obětem I. a II. sv. války. Pískovcová socha z roku 1921 od sochaře J. Deyla, která nepředstavuje tradiční typ pomníku, je věnovaná obětem 1. světové války. Zároveň svým pojetím oslavuje vznik prvního samostatného československého státu

Pomník Obětem první světové války v obci Střítež nad Ludinou (Střítež nad Ludinou, pod kostelem) 1. pluk: Kratochvíl: Václav: 11. 9. 1894: Louny: Louny: 29. 6. / 2. 7. 1917 padl v boji u Zborova: Pohřben v Cecové (Bratrská mohyla) Pomník Obětem první světové války v Lounech (Louny, Rakovnická, hřbitov) NA DESCE NENÍ. Publikace Bohumily Tinzové vychází k 100. výročí konce 1. světové války. Je spíše připomenutím neslavné stránky prvního světového válečného konfliktu, který přepsal mapu celé Evropy. Druhým důvodem vzniku knihy je upozornit na pozoruhodná umělecká díla, jež byla vytvořena na památku obětí této války Město se rozhodlo zrekonstruovat lukášovský pomník obětem 1. světové války, který původně stával na kraji dnešní ulice Československé armády. Odtud byl přenesený - nevíme přesně, kdy - do parčíku vzniklého napojením Lukášovské ulice na ulici Československé armády, vysvětluje Ivan Rous ze.

POMNÍK OBĚTEM 1. SVĚTOVÉ VÁLKY - KLATOVY — Česká komora ..

 1. V centrální části Husova náměstí byl v srpnu 1929 umístěn pomník obětem 1. světové války od sochaře Jana Vítězslava Duška z Tábora. Slavnost odhalení pro veřejnost se konalo u příležitosti polenské pouti 8. září 1929. V roce 1945 sem byly ještě přidány desky se jmény obětí 2. světové války
 2. V Karviné opravují pomník obětem 1.světové války . Vydáno 29. listopadu 2016 12:10, Jeden z nich, věnovaný obětem, kteří zahynuli v boji proti fašismu a v koncentračních táborech během druhé světové války, město opravilo letos v dubnu, druhý, připomínající oběti první světové války, prochází opravou.
 3. Pomník Obětem 1. a 2. světové války. Umístění: Hluboké Mašůvky, na kopci za církevním areálem Nápis: 9.5.1945 Sláva vítězné sovětské armádě naší osvoboditelce Нaшeй освободитeлъницe побeдоносной совeтской aрмии - слaвa Prsť z dukelského bojišt
 4. Obětem 1. světové války - obrázek 5 - ilustrační obrázek Na obálkách, které jsou vytištěny ocelotiskem z plochy, jsou vyobrazeny válečné přilby a čepice (katalogové číslo známky 812), resp. portréty válečných hrdinů v pozadí s dvouhlavou orlicí a v popředí se lvem (katalogové číslo známky 813). Na razítku je.
 5. Město Břeclav nechalo opravit pomník obětem I. světové války v Tyršově sadu v Charvátské Nové Vsi, který byl v havarijním stavu. Obsah projektu Pískovcový památník s osazenými mramorovými nápisovými deskami byl výrazně narušený s četnými trhlinami kvůli povětrnostním vlivům

Pomník obětem 1. a 2. světové války - Wikipedi

Pomník obětem první světové války (Rudoltice) - Wikipedi

Kostelec na Hané - Město Kostelec na Hané pokračuje v drobných architektonických opravách. V loňském roce opravami prošel kříž s ukřižovaným na křižovatce u Tyršovy ulice z roku 1767. V letošním roce, kdy si připomínáme sto let od vypuknutí první světové války, opravami prošel Pomník padlých na Jakubském náměstí, který již byl ve špatném stavu Čeština: Pomník obětem I. světové války, Barborská, před čp. 28, Kutná Hora. This is a photo of a cultural monument of the Czech Republic, number: 44127/2-3317. Památkový katalog MIS hledat obrázky hledat seznamy Wikidata. Date: 18 May 2013, 23:17:53

Sedlčany | Spolek pro vojenská pietní místa

Pomník obětem 1. světové války nechal vybudovat v roce 1926 místní spolek Heimatsöhne im Weltkrieg při průjezdní silnici ve výklenku opěrné zdi pod budovou dnešního obecního úřadu uprostřed vsi.. Pomník obětem 1. světové války (Bečov nad Teplou) V období druhé světové války mu byla osobně německým káncléřem Adolfem Hitlerem propůjčena deska na zemi: Projekt Oprava pomníku obětem 1. světové války byl spolufinancován z rozpočtu Centrální památník válečného pohřebiště padlých vojínů v 1. světové. Ovšem pomník obětem první světové války je veden jako kulturní památka a stěhování prohlášené kulturní památky podléhá poměrně složité byrokracii. A my jsme již vloni na podzim věděli, že není v našich silách všechno potřebné vyřídit a do května jeden pomník přestěhovat a navíc k němu přidat ještě. Po pravé straně si nejprve můžete prohlédnout památník místním obětem 1. světové války, stojící ve stínu dvou mohutných buků. Ten zde na památku svých spoluobčanů v roce 1923 zřídili místní spolky: spolek dobrovolných hasičů, místní okrašlovací spolek a pěvecký spolek Liederkranz Pomník je umístěn ve městě Pardubice, části obce Trnová (její severní část), v parčíku u komunikace z Trnové do Ohrazenic Na pomníku je nápis: 1914 - 1919 ZÁLESKÝ JOS. STÁR. 22 R, MACAS JINDŘ. 39, detail cíle Pomník obětem 1. světové války v Trnov

Válečné hroby - Pomník obětem 1

Jevíčko - Obnovený pomník obětem první světové války v sobotu slavnostně odhalili v malohanáckém Jevíčku. Vybrané články pro vás zdarma. To nejzajímavější z Česka i ze světa každé ráno do Vaší emailové schránky. Děkuji, již jsem odběratelem Pomník obětem 1. a 2. světové války v Benešově Pravou architekturu zdobí pamětní reliéf obětem 2. světové války od sochaře Břetislava Bendy, autora původního kamenného sousoší. Postava ženy s lipovou ratolestí ve vlasech drží vlající prapor. Muž v ruce třímá samopal Městys Panenský Týnec, jejíž osídlování je doloženo od dob prehistorických, leží na Královské cestě (též Via regia) z Prahy do Lia. První písemná dochovaná zmínka o Týnci je z roku 1115 , podruhé v roce 1186 se uvádí jako ves POMNÍK OBĚTEM 2.SVĚTOVÉ VÁLKY. mapa ; Pomník odhalen 28.10.1947. Odhalení bylo přítomno asi 1 000 osob. Zobrazuje dvě pravé ruce ve stisku, jako projev zoufalství. Byl pořízen péčí osvobozených politických vězňů

Válečný pomník. Pomník obětem II. světové války byl v roce 2007 celkově zrekonstruován. Na pomníku najdeme jména tří partyzánů, kteří padli, a také jména lidí, kteří bydleli v obci a zemřeli za druhé světové války. Nápis na pomníku zní Návrhy na pomník obětem první světové války 13.1.2018 Klatovy - Město Klatovy vyhlásilo veřejnou výtvarně-architektonickou soutěž na vytvoření uměleckého díla do v parteru města 1 230 654 | 1 185 682 670 Provozovatelem webu rajce.idnes.cz je společnost MAFRA, a. s., Karla Engliše 519/11, Praha 5, 150 00, IČO: 45313351 Přihlásit se Zavří

Pomník Obětem 1

See 1 photo and 1 tip from 4 visitors to pomník obětem 1. a 2. světové války. Pomník z křížkem z roku 1947 Nejvýznamnější dochovanou památkou z Gropiova expresionistického období je tak pomník věnovaný obětem Kappova puče, kdy 15. března 1920 přišlo ve Výmaru o život osm dělníků a jedna dělnice. Tehdy se pravicoví radikálové nesouhlasící s výsledkem první světové války, zhroucením monarchie a především zřízením. Bečov nad Teplou - Oběti první světové války z Bečova nad Teplou a okolních osad mají opět důstojný památník. Ten byl sice postaven už v roce 1932. Po roce 1945 ale nebyl monument s německým textem příliš žádoucí. Chátral a postupně málem upadl v zapomnění. Až letos se konečně dočkal obnovy Pšov - hřbitov - pomník obětem pochodu smrti z II. světové války Charakter: hrob hromadný, počet pohřbených osob 268; zároveň památník padlým Historická událost: II. světová válk Pomník obětem druhé světové války. Mramorová deska umístěná před kolejí Jana Palacha v Koněvově ulici 93, připomíná padlé povstalce a občany, kteří položily své životy v boji proti německým okupantům ve dnech Květnového povstání v roce 1945 na celém území Prahy 3

Pomník obětem 1. světové války Historie Osek

Plánovali to dlouho, nakonec bude vše trochu jinak. U příležitosti 75. výročí konce 2. světové války se před radnicí v Kostelci na Hané objeví památník obětem druhé světové války. Celodenní program připravený na 8. května však musel být zrušen Pomník obětem první světové valky Toužetín. Popis. Před budovou obecního úřadu Toužetín najdeme pomník obětem první světové války

Kunice | Spolek pro vojenská pietní místaPodolanka | Spolek pro vojenská pietní místaPřestavlky | Spolek pro vojenská pietní místa
 • Otec goriot kniha.
 • Okapy obi.
 • Pletení copánků z vlny.
 • Radiologie co to je.
 • Nepál zajímavosti.
 • Fl studio.
 • Kefírové mléko zdraví.
 • Vaskularizace štítné žlázy.
 • Noční korektor vbočeného palce.
 • Blizzard praha 5.
 • Red star os download.
 • Mňoukání.
 • Jak opravit eternitovou střechu.
 • Počasí antalya srpen.
 • Světelný řetěz na baterie koule.
 • Co dělat když je pes zahleněný.
 • Sada klíčů 6 32.
 • Oblovka obrovská.
 • Schindlerův seznam online cz.
 • Notebook hp 15 db0040nc.
 • Sešit a5 bez linek.
 • Greek pita bread.
 • Avengers japanese family member #1.
 • Charlie duch.
 • Seznamte.se zruseni uctu.
 • Štěnata praha prodej.
 • Semana stromů.
 • Podrobná mapa čr ke stažení.
 • Jak vypěstovat papayu ze semínka.
 • Předplatné zahrádkář dárek.
 • Jeep renegade 1.6 e torq test.
 • Mop leifheit.
 • Kvasinky pod plenkou.
 • Windyty seznam.
 • Photoshop úprava fotky tutorial.
 • Návod huawei p9 lite mini.
 • Názvosloví hydroxidů.
 • Křesadlo olomouc.
 • Hemeroidy praha.
 • Jedlá levandule.
 • Soundtrack poděbrady soutěž.