Home

2 lf prijimaci rizeni 2021

Nejžádanější lékařská fakulta v České republice. Kalina T, Bakardjieva M, Blom M, Perez-Andres M, Barendregt B, Kanderová V, Bonroy C, Philippé J 6, Blanco E, Pico-Knijnenburg I, Paping JHMP, Wolska-Kuśnierz B, Pac M, Tkazcyk J, Haerynck F, Akar HH, Formánková R, Freiberger T, Svatoň M, Šedivá A, Arriba-Méndez S, Orfao A, van Dongen JJM, van der Burg M. Frontiers in. 2. 2019 zaslat na studijní oddělení LF MU originál potvrzení od praktického lékaře o zdravotní způsobilosti. Toto potvrzení je podmínkou pro pozvání k praktické části přijímací zkoušky a studium oboru

Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc www.lf.upol.cz ZPRÁVA O PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2019/2020 Závěrečná zpráva o průběhu přijímacího řízení akademického roku 2019/2020, které bylo zahájeno dn Přijímací řízení na LF PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA LF MU společné pro všechny programy, obory PREGRADUÁLNÍHO STUDIA. NOVÉ INFORMACE: Přijímací řízení 2019 - bonifikace úspěšným studentům SŠ (.pdf) Studijní programy a obory přijímacího řízení 2019 2019: 459: 68: 0: 2018: 276: 221: 0: 2017: 503: 0: 0 Slovo děkana k 75. letům LF UK v Plzni. 26. říjen 2020 663. Důležité informace pro studenty 4. a 5. ročníků a pro dobrovolníky z řad studentů LFP. 23. říjen 2020 2381. Nový studijní předmět: Biobanking for biomarker assessment and their benefits for patients Posouzení zahraničního středoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení. V rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 bude fakulta posuzovat splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou dle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách, a to u uchazečů, kteří získali zahraniční středoškolské vzdělání.

Kontakt. 1. LF UK Praha Kateřinská 32 121 08 Praha 2. Tel.: 224 961 111 Fax: 224 915 413 Email: office@lf1.cuni.cz IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208. Úřední hodiny. LF UK. V případě Vašich dotazů týkajících se přijímacích zkoušek jsme Vám k dispozici na následujících kontaktech: tel. 267 102 207. V průběhu přijímací zkoušky je zakázáno používat jakékoli pomůcky - tabulky, kalkulačky, hodinky. Opisování nebo používání jakýchkoli pomůcek je důvodem pro okamžité. LF - B3-2/2012-PN: 10.1.2019: LF-B-18/14: Směrnice děkana LF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci: 8.1.2019: LF-B-18/15: Dodatek č. 1 ke směrnici děkana LF UP Provozní řád parkoviště LF UP: 1.1.2019: LF-B-18/12: Směrnice děkana LF UP k provedení Vnitřního mzdového předpisu UP: 1.1. Lékařská fakulta Ostravská univerzita Syllabova 19, 703 00 Ostrava - Vítkovice. telefon: +420 597 091 702 +420 553 461 702. e-mail: IČ: 61988987, DIČ: CZ6198898 Zajímá vás, kde se na dané obory můžete přihlásit? Jaké jsou konkrétní požadavky k přijímačkám pro rok 2020? Vyberte si obor Lékařské, veterinární, farmaceutické a zdravotnické obory Psychologie Žurnalistika Právní obory Ekonomické obory Policejní akademie Pedagogické fakulty Humanitní obory Politologi

3. lékařská fakulta. Univerzita Karlova. Ruská 87, 100 00 Praha 10. tel.: +420 267 102 111 fax: +420 267 311 81 2019. Termín přijímacích zkoušek: 2.-13. 9. 2019, náhradní termín 11.-12. 9. nebo 18.-19. 9. 2019. Termín odevzdání žádosti o upuštění od přijímací zkoušky společně s doklady je do 12. 8. 2019. Ve všem ostatním platí obecn é.

MŠMT stanovilo ve školním roce 2019/2020 konání jednotné zkoušky v následujících termínech: ŘÁDNÝ TERMÍN: a) obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 1. termín 16. dubna 2020, 2. termín 17. dubna 2020, b) tyřleté obory vzdělávání, vetně nástavbového: 1. termín 14. dubna 2020, 2. termín 15. dubna 2020 8. 2019 Termín přijímacích zkoušek 5. - 6. 9. 2019 Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 13. 9. 2019 Termín vydání rozhodnutí o přezkoumání rozhodnutí 27. 9. 2019 Termín skončení přijímacího řízení 27. 9. 2019 Vzory testů pro přijímací zkoušky včetně vyhodnocení zveřejněny n

2. lékařská fakulta Univerzity Karlov

Směrnice MU č.2/2019 Ověřování podmínky přijetí ke studiu u absolventů zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání Smernice_MU_c.2-2019_Overovani_podminky_prijeti_ke_studiu_u_absolventu_zahranicniho_stredoskolskeho_a_vysokoskolskeho_vzdelani.pd (2)Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup. (3) Součástí přihlášky jsou doklady stanovené prováděcím právním předpisem, včetně posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání, pokud je stanovena děkujeme, že se chováte odpovědně: že si ihned po vstupu do budovy dezinfikujete ruce, že nosÍte rouŠku, že si pravidelnĚ myjete ruce, že dodrŽujete fyzickÝ odstup od ostatnÍch, že omezujete kontakt se studenty jinÝch tŘÍd, že pravidelnĚ vĚtrÁte, že si dezinfikujete ruce pŘed vstupem do ŠkolnÍ jÍdelny, pŘed vÝdejem jÍdla si ruce umyjete a dezinfikujete a rouŠku. DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o. vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro denní formu studia oboru 18-20-M/01 Informační technologie pro školní rok 2019/20. Maximální počet přijímaných uchazečů je 10 27.6.2019 bude pro všechny studenty středních škol den Setkání s geoinformatikou - dozvíte se, co vás čeká během studia, seznámíte se s některými z vyučujících a ukážeme si vybavení, které budete během studia používat

 1. Děkan FF může vypsat 2. kolo přijímacího řízení na některé studijní programy v případě, že v 1. kole přijímacího řízení nebyla naplněna kapacita studijního programu. Případné vypsání druhého kola přijímacího řízení bude zveřejněno na webové stránce fakulty do 30.6.2021
 2. Milí uchazeči o studium, do Vaší e-přihlášky, záložky dokumenty jsme Vám zavěsili pozvánku k přijímacím zkouškám.Předepsané přijímací zkoušky vykonáte v řádném termínu dne 23. 5. 2020 (nebo v případě uchazečů se specifickými potřebami dne 24. 5. 2020) ON-LINE v systému MOODLE dle rozpisu uvedeného v pozvánce. Do systému se přes uvedený odkaz.
 3. ukončili nebo ukončí ve školním roce 2019/20 nebo 2020/2021 středoškolské studium maturitní zkouškou v České nebo Slovenské republice a jejich celkový průměr známek z matematiky na výročních vysvědčeních 1. až 3. ročníku a pololetním vysvědčení 4. ročníku střední školy nepřevyšuje 1.5
 4. Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou
 5. Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na obory středního vzdělávání ve školním roce 2019/20 a kritéria www.copsu.cz :: Příjímací řízení 2. kolo (02.09.2020 - 16:38) Mapa webu Kontakt Englis
 6. Oběžník LF 2020_2021_05 Řádné přijímací řízení - doktorské studium Přihláška ke studiu Všechny aktuality Celá úřední deska Organizace specializačního vzdělávání lékařů Akreditované obory na LF HK Vytváření a kontrola individuálních studijních plánů v doktorských studijních programec

2019 v případě bodů 2.- 3. do 24. 5. 2019 v případě bodů 4.- 6. Na žádosti podané po výše uvedených termínech vztahujících se k jednotlivým podmínkám nebude brán zřetel. Rozhodnutí o upuštění od přijímací zkoušky bude fakulta rozesílat po uzavření termínu pro podání přihlášek, tj. nejdříve začátkem dubna 2019) pro školu na 2. místě v přihlášce termín - 15. dubna 2019 (náhradní termín 14. 5. 2019) Jednotnou zkoušku každý uchazeč může konat až 2x (podle podaných přihlášek). Celkové hodnocení za oba testy představuje součet lepších bodových hodnocení z Ma a Čj.(tzn. do přijímacího řízení je započítáván. 2. řádný termín 2019 [PDF, 327 kB] 1. řádný termín 2018 [PDF, 294 kB] 1. řádný termín 2017 [PDF, 359 kB] 2. řádný termín 2017 [PDF, 331 kB] Řádný termín 2016 [PDF, 483 kB] Řádný termín 2015 [PDF, 374 kB] Centrum pro zjišťování výsledků vzděláván.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 jsou ke stažení ZDE 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020. V souladu s § 60 odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) vyhlašujeme přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 do učebních oborů: 23-51-H/01 - Strojní mechani 2019_celkova informace_prijimaci rizeni SŠ_final_2901.pdf Dokument typu pdf | Velikost 525,3 kB Typ souboru: Univerzálně použitelný formát dokumentů, který je určen především k tisku, prezentacím a archivaci dokumentů Přijímací řízení do všech typů studia, tedy bakalářského, magisterského i doktorského, probíhá podle Statutu ČVUT v Praze (k nahlédnutí na stránce Vnitřních předpisů) tak, jak ukládá zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.. Proces přijímacího řízení začíná podáním elektronické přihlášky ke studiu 2. kolo přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 pro pobočku v Sokolově Na základě § 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 220/2007 Sb., kterou se pr

Lékařská fakulta - Přijímací řízení na LF

 1. Hranice pro postup PŘ 2019/2020. (2) OSP SCIO * 0,4 + MAT SCIO * 0,6, v případě percentil MAT SCIO 95 a vyšší, přijetí bez přijímací zkoušky (3) OSP SCIO + Bonus- buď SCIO Angličtina nebo certifikat B2 za percentil 7
 2. Ředitel školy vyhlašuje 2.kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020. Informace k 2. kolu přijímacího řízení. Maturitní obory. Dopravní prostředky; Mechanik elektrotechnik - denní - nekoná se přijímací zkouška, předává se pouze rozhodnutí o přijetí/nepřijetí. 1.termín - čtvrtek 16.5.2019 od 8:0
 3. Úvodní strana > Aktuality > Přijímací řízení 2. kolo 2019/2020 > Přijímací řízení 2. kolo 2019/2020. Přijímací řízení 2. kolo na střední školu pro školní rok 2019/2020. a) kritéria hodnocení 2. kolo - VSČ WWW stránky splňují požadavky evroé normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04)..
 4. za 2. pololetí 2019/2020. Na některé obory musí mít žák na přihlášce potvrzení od lékaře - např. učební obory - razítko na přihlášce nebo potvrzení na samostatném papíře, který se přiloží k přihlášce. Každý obor v Atlase školství má uvedeno, zda je či není potřeba toto potvrzení (kolonka PLP
 5. V školním roce 2015/2016 navštěvuje školu 158 žáků v 9 třídách. O děti se stará 12 pedagogických pracovníků a 4 provozní zaměstnanci. Ve školní družině pracují 2 vychovatelky a ve školní kuchyni je 5 kuchařek včetně vedoucí školní jídelny
 6. Vyhlášení 2. kola PŘ 2019/2020 - obory ukončované maturitní zkouškou Počet volných míst ve 2. kole PŘ 2019/2020 - obory ukončované maturitní zkouškou Vyhlášení 2. kola PŘ 2019/2020 - obory ukončované závěrečnou zkouškou Počet volných míst ve 2. kole PŘ 2019/2020 - obory ukončované závěrečnou zkouškou Kritéria pro 2. kolo a další kola..

17. dubna 2019 víceletá gymnázia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 2. termín do tohoto termínu musí ředitel zveřejnit seznam přijatých/odeslat rozhodnutí o nepřijetí v 1. kole, pokud se nekonala přijímací zkoušk Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 Ve školním roce 2021/2022 plánujeme otevřít vždy po jedné třídě všech našich oborů: Osmileté gymnázium, Pedagogické lyceum (PL), Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) - denní forma studia, Předškolní a mimoškolní pedagogika - večerní forma zkráceného studia pro uchazeče, kteří již mají maturitní.

2. Nejlepší pedagogický pracovník. 3. Nejlepší diplomová práce (první tři místa + vedoucí práce) 4. Nejlepší disertační práce (první tři místa) + vedoucí práce) 5. Ocenění za překonání překážek při studiu (student je nominován z řad akademických pracovníků v rámci dané univerzity z bakalářského. E) Kritéria pro přijímací řízení - UČEBNÍ OBORY. Uchazeč splní podmínky pro přijetí, pokud splnil povinnou školní docházku úspěšným ukončením 9. ročníku na ZŠ.. Prospěch v předchozí škole: Počítá se ze všech předmětů za poslední jedno pololetí ZŠ, ve kterém bude zvýšena váha na 200 % u předmětů matematika, český jazyk a literatura, cizí jazyk.

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 - 2. kolo Přijímání žáků ke vzdělávání na Středním odborném učilišti plynárenském Pardubice, Poděbradská 93, 530 09 Pardubice, proběhne v rámci přijímacího řízení v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním LF UK úúúplně ukradená a mrzí mě, že se tě tak strašně dotklo, že jsem tam nenapsala, že DO ROKU 2015 byly otázky jak přes kopírák z modelovek a k úspěchu se je stačilo prostě JEN našrotit ;D Do nikoho se nenavážím, jen jsem podotkla to, jak to je (pardon, jak to bylo) a to, že se i na 1 Pro přijímací řízení ve školním roce 2019/2020 platí zejména: • přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se podávají do 30. listopadu 2019, resp. dle § 40 správního řádu do 2. prosince 2019 pro 1. kolo přijímacího řízení 2019 2. termín: středa 17. 4. 2019. Náhradní termíny přijímacích zkoušek (pro uchazeče, kteří se ze zdravotních či jiných důvodů nemohli zúčastnit testů v řádném termínu a doručili škole omluvu, která je v souladu s požadavky stanovenými v § 60 c odst. 3 školského zákona - uchazeči v 4letém i 8letém oboru. 2. řádný termín: 15. dubna 2019 Náhradní termín pro konání jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušky 1. náhradní termín: 13. května 2019 2. náhradní termín: 14. května 2019 Případná další kola přijímacího řízení se budou konat po ukončení předešlého kola přijímacího řízení

Lékařská fakulta v Plzni Univerzita Karlov

Seznam přijatých uchazečů v přijímacím řízení 2019-2020 - II. kolo - Dopravní prostředk května 2019 v době od 9.00 do 12.00 v kanceláři školy Informujte se na adrese: www.zapisdoms.brno.cz o počtech volných míst na MŠ - můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte 1. termín - 16. dubna 2019 2. termín - 17. dubna 2019. Náhradní termíny pro konání přijímacích zkoušek v prvním kole přijímacího řízení pro oba studijní programy jsou stanoveny: 1. termín - 13. května 2019 2. termín - 14. května 2019 e) připravit si tzv. zápisový lístek - vydá ho Z Náhradní termín - 13. 5. a 14. 5. 2019.Ředitel školy může v kritériích dále stanovit 2 termíny pro školní přijímací zkoušku (její obsah a formu stanovuje ředitel školy).. Každý uchazeč může písemný test jednotné zkoušky konat dvakrát (2 přihlášky), v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v 1. pořadí a ve druhém stanoveném. 2. Termín: 13.04.2021 termín bude případně upraven po informacích z MŠMT (COVID 19). Do celkového hodnocení přijímací zkoušky (ČJ a Matematika) bude započítán lepší výsledek z vykonaných zkoušek (doporučujeme proto využít možnosti účastnit se přijímacích zkoušek ve dvou termínech)

2019. Ve školním roce 2019/2020 budou otevřeny 2 třídy 8letého a 1 třída 6letého česko-španělského studia. Přílohy. prijimaci-rizeni-terminy-jednotne-zkousky-2019-1-.pdf Stáhnout. Auto Přijímací řízení 2020/2021. V přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021 je opět zařazena jednotná přijímací zkouška v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (včetně nástavbového studia).Pro naši nabídku oborů vzdělání se jedná o čtyřletý maturitní obor Hotelnictví a dvouletý nástavbový obor Podnikání.. Pro uchazeče o studium na střední škole s. Základní škola Brno, Janouškova 2, příspěvková organizace. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY . ŠKOLNÍ ROK 2019/ 2020. PRÁVNÍ PŘEDPISY. zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhláška č

Pedagogická fakulta Ostravská univerzita Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava. telefon: +420 597 092 524 +420 553 462 524 . e-mail: IČ: 61988987, DIČ: CZ6198898 Mraz-PhD_temata_2019_pro_LF_Exper_Onk_Hematologie_TEMA1.pd TSma-HImi, místo=Olomouc 1 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P ř edm ě t Forma Varianta p ř edm ě tu Zú č astn ě ných uchaze čů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Pr ů m ě rný výsledek Sm ě rodatná odchylka Decilové hranice výsledk 18.9.2019 5.3.2020 Libuše Ladýřová Výsledky přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou - 2.kolo (3.3.2020): vysledky TZ a SPZ_2.kolo_design keramiky a porcelan

2019: Odborné požadavky přijímacího řízení FF UK - bakalářské studium - nové akreditace (programy) Odborné požadavky přijímacího řízení FF UK - navazující magisterské studium - nové akreditace (programy) Dodatečné přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 Celkové pořadí a informace o přijetí či nepřijetí (opět pod evidenčním číslem přihlášky) bude zveřejněno 2.5.2018 nejpozději do 20:00 hodin na www.gjk.cz a na nástěnce před školou. 8 leté studium - výsledky jednotlivých uchazečů v přijímacím řízení 2018/2019, podle evidenčního čísla 4 » Víc Přijímací řízení. Přijímací řízení je bez přijímací zkoušky.. Přednostně jsou přijímáni uchazeči, kteří úspěšně vykonali maturitu z matematiky, nebo kteří v Národních srovnávacích testech dosáhli percentilu 50 a vyššího jak z obecných studijních předpokladů, tak z anglického jazyka.Další pořadí uchazečů bude stanoveno podle prospěchu ve. Přijímací řízení na maturitní obory letos probíhá na všech školách pomocí jednotných přijímacích zkoušek. Přihlášky je třeba podat do 2.3.2020. Testy jednotných přijímacích zkoušek proběhnou ve dnech 14. a 15.4. 2020. Uchazeči obdrží pozvánky. Na naší škole přijímací zkoušky tvoří 80% bodů

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů do prvního ročníku osmiletého studia (obor 79-41-K/81) pro školní rok 2019/2020 Výsledky přijímacích řízení Matematická olympiád 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého studia, obor vzdělávání 7941K/41 Gymnázium • Termín vyhodnocení přijímacího řízení - čtvrtek 30. 5. 2019 • Termín pro odevzdání přihlášek - do středy 29. 5 Termíny podání přihlášek. Bakalářské a navazující magisterské studijní programy v prezenční i kombinované formě studia: Termín podání přihlášek: od 1. listopadu 2019 - do 15. března 2020. Bakalářské a navazující magisterské studijní programy uskutečňované v cizím jazyce: Termín podání přihlášek: od 1. listopadu 2019 - do 30. dubna 2020

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 - 2. kolo V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení na studijní a učební obory: název oboru kód oboru počet volných míst ELEKTROTECHNIKA ŠVP Počítačové systémy 26-41-M/0 Podmínky přijímacího řízení Farmaceutická fakulta UK Akademický rok 2019/2020 3. ledna 2019 Kód Studijní program Studijní obor Studium v AJ Forma studia Forma přijímací zkoušky Počet přijímaných studentů P1402 Organická chemie Bioorganická chemie ano P/K ústní 8/2 Rámcový obsah přijímací zkoušky Ústní zkouška z. Přijímací řízení 2019/2020; Přijímací řízení 2019/2020. Den otevřených dveří: středa 30. ledna 2019. Termín podání přihlášek: do 31. března 2019 bakalářské a magisterské studijní programy; do 30. dubna 2019 doktorské studijní programy; Termín přijímacích zkoušek: 15. - 18

Přijímací řízení se koná podle § 60 až 64 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, kterou se stanoví podrobnosti o podávání přihlášek a organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách Informace pro 1. ročníky 2019/2020; zkoušky » Přijímací řízení školní rok 2020/2021 v průběhu epidemie koronaviru SARS CoV-2 rozhodnutí ředitele o 1. kole přijímacího řízení . Rozhodnutí o kritériích přijímání do příslušného oboru vzdělávání a formy vzdělávání, způsobu hodnocení stanovených. Logická olympiáda 2019 Volejbal - říjen 2019 Pišqworky 2019 Máš na to Kreativní tvoření Florbal - říjen 2019 Přespolní běh 2019 Přírodovědný klokan 2019 Přijetí viceprezidenta BPOL Malá kopaná - září 2019 MEPA 2019 Adaptační workshop 2019 Zahájení školního roku - 1. ročník Kurz Protivanov Konference Miskol

Přijímací řízení - 1

V přihlášce se uvádí chování a prospěch ze základní školy, a to za 1. a 2. pololetí 7. třídy a 1. pololetí. 8. třídy. Do hodnocení prospěchu nelze zahrnout hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020. Domácí práce se odevzdávají ve středu 16. 12 2 Odhadovaný počet přijatých pro akademický rok 2019-20. 3 Studijní program N2612 je dvouletý, studijní program N2644 je tříletý. Doktorské - udělovaný titul Ph.D., standardní doba studia 4 rok Ve školním roce 2018/2019 fungovalo 1290 středních škol (předchozí roky 1308, 1307, 1310, 1331 a 1347 středních škol), vzdělávalo se zde přes 420 tisíc studentů. 78,8 % (o rok dříve 78,6 %, předchozí rok 77,4 %) studentů studovalo obor zakončený maturitní zkouškou. 34,5 % studentů se vzdělává v gymnáziích a. Prijimaci rizeni 2019 20.pdf 4.87 MB Vysledky MZ 2019.pdf 2.7 MB Stipendia 19.pdf 2.54 MB Sdeleni MSMT terminy JPZ.pdf 325 KB Informace ZŠ Sezemice - přijímací řízení na střední školy na školní rok 20192020.pdf 210 K

Přijímací řízení - 3

Úřední deska: Lékařská fakulta U

Přijímací řízení / Lékařská fakulta O

Jak se dostat na nejžádanější obory vysokých škol 2020

Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 - oficiální stránky. ÚVODNÍ KURZ 1. ROČNÍKŮ - ZATLAJÁK 2020; 2.9. - 7.9. 2020 zahajujeme studium na Zatlance společným pobytem na Vysočin Přijímací řízení 2019. Bakalářský studijní program Bohemistika pro cizince Přijímací zkoušky : 05.06 2019 od 13:00 Náhradní termín: 18.06.2019 od 10:0 Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. (§ 183 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon) Upozornění pro nepřijaté uchazeče. V letošním roce proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení nelze podat odvolání

Výsledky přijímacího řízení - 1

Přijímací řízení na SŠ 2019/2020; Žádosti a uvolnění 19. 2. 2021. Velikonoční prázdniny. 1. 4. 2021. Třídní schůzka rodičů. Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 - 2. kolo V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení na studijní a učební obory: název oboru kód oboru počet volných míst ELEKTROTECHNIKAŠVP Počítačové systémy 26-41-M/0 vyhlašuje ředitel školy ve školním roce 2019/2020 přijímací řízení pro školní rok 2020/2021. Pro školní rok 2020/2021 bude GaSOŠ Rokycany otevírat 1. ročníky pro následující obory: Gymnázium osmileté, kód oboru: 79-41-K/81 (pro přijetí z 5. ročníku základní školy) - ŠVP Moje škol SMĚRNICE DĚKANA Č. 2/2019 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studijního programu na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně, pro akademický rok 2020/2021 I. Základní údaje 1. Název: FA VUT v Brně, Poříčí 5, 639 00 Brn

Podmínky přijímacího řízení - 3

Do přihlášky je třeba dopsat 2 střední školy nebo 1 střední školu dvakrát (stejná pravidla platí i pro víceletá gymnázia). Některé školy dále vyžadují lékařské potvrzení. Dále doporučujeme k přihlášce přiložit případná osvědčení o školních úspěších (umístění ve školních olympiádách apod. Pro vstup do systému zadejte kombinaci dvou údajů: univerzitní číslo uchazeče a jeho iniciály nebo oborové číslo uchazeče a jeho iniciály a klikněte na tlačítko Vyhledej.Univerzitní číslo uchazeče je jedinečným číslem uchazeče pro všechny přijímací obory na univerzitě a oborové číslo uchazeče je jeho číslo pro daný přijímací obor Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 Připravovat se můžete zde: 2. základní škola Cheb. termín: 4. 9. 2019, 10:00 B) archivnictví oborový test z z paleografie (transkripce textu), základů pomocných věd historických (diplomatika a kodikologie), dějin správy a archivnictví termín: 4. 9. 2019, 10:0

Probíhá dodatečné přijímací řízení pro ak

Termín pro podání přihlášky ke studiu na SŠ: do 1.3. 2021 1. řádný termín JPZ: 12. duben 2021 2. řádný termín JPZ: 13. duben 2021 Zpřístupnění výsledků ředitelům škol: 28. duben 2021 Kritéria stanove 2. řádný termín čtyřleté obory - 15. 4. 2020 náhradní termín - 13. a 14. 5. 2020 _____ Přijímací řízení na školní rok 2019/2020. Jednotná přijímací zkouška - informace CERMAT Jednotné zkušební schéma . Kritéria přijímacího řízení. Informace o škole a otevíraných oborech. Úspěšnost absolventů školy.

 • Funkcni styl kytice.
 • Lancaster usa.
 • Paličkování krok za krokem.
 • Nature's promise javorový sirup.
 • Gopro studio návod česky.
 • Hugh hefner david hefner.
 • Francisova turbína.
 • Hollywood vampires praha 2019.
 • Aneurysma břišní aorty příznaky.
 • Semana stromů.
 • Elektrokoloběžka lime cena.
 • Pozna se meningokok z krve.
 • Ovocné víno bez kvasinek.
 • Goodfoodstore.
 • Rozfoukaná tuš.
 • Zahrádka na auto bazar.
 • Den patriotu trailer.
 • Valdštejnská 3, praha 1.
 • Tygří trus prodej.
 • Mikrovlnná trouba whirlpool návod.
 • Rouming czu.
 • Dracula online cz dabing.
 • Mamuti mustek oberstdorf.
 • Otevřená konzerva.
 • Reichstag berlin wikipedia.
 • Mohendžodaro.
 • Žraloci v kaspickém moři.
 • Chlorid sodný vlastnosti.
 • Radiologie co to je.
 • Emmental käse.
 • Tyden 29.
 • Wikipedia arapaima.
 • Martha stewart recepty.
 • Krém ze salka a pudinku.
 • Vesele obrazky.
 • Naomi wattsová filmy a televizní pořady.
 • Kde najdu videa na fb.
 • Remy hadley.
 • Masové kuličky s rajčatovou omáčkou.
 • Potopení lodi bismarck.
 • Silniční kolo sleva.